+ 381 11 3674265

gkonzept@gmail.com

Click

Polysport PU

POLYSPORT PU je podloga koja se sastoji od gumenog tepiha narolanog i zalepljenog za asfalt ili beton, na koji se nanose 2 sloja samorazlivajućeg poliuretanskog nanosa, u debljini od 2mm.
Gumeni tepih može biti u debljinama 4mm, 6mm, 8mm, 10mm 12mm, što čini ukupnu debljinu Polysport PU od 6mm do 14mm.

Koristi se za višenamenska unutrašnja sportska igrelišta (fudbal indoor, košarka, odbojka, rukomet itd.)

70% školskih sportskkih sala u zapadnoj evropi ima ovakve podove.

Izuzetno dugotrajna podloga.

Boja završnog sloja je po želji.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

    • Vesti 2

      Stranica vesti je u pripremi!