Reparacije

Ukoliko imate teren koji se može reparirati, moguće je uz konsalting naših stručnjaka uspešno realizovati i takve projekte.